Có 1 kết quả:

mẫu
Âm Nôm: mẫu
Unicode: U+7261
Tổng nét: 7
Bộ: ngưu 牛 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 5

Dị thể 3

1/1

mẫu

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cây mẫu đơn