Có 1 kết quả:

vật
Âm Nôm: vật
Unicode: U+7269
Tổng nét: 8
Bộ: ngưu 牛 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨一ノフノノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 4

Dị thể 2

1/1

vật

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

súc vật