Có 1 kết quả:

phạm
Âm Nôm: phạm
Unicode: U+72AF
Tổng nét: 5
Bộ: khuyển 犬 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフノフフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

phạm

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phạm lỗi