Có 1 kết quả:

hạp
Âm Nôm: hạp
Unicode: U+72CE
Tổng nét: 8
Bộ: khuyển 犬 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフノ丨フ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

Dị thể 4

1/1

hạp

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hạp nặc (suồng sã vô lễ)