Có 2 kết quả:

muôngmông
Âm Nôm: muông, mông
Unicode: U+7374
Tổng nét: 16
Bộ: khuyển 犬 (+13 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフノ一丨丨丶フ一一ノフノノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/2

muông

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

loài thú, loài muông

mông

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mông (chồn Mongoose)