Có 1 kết quả:

ngọc
Âm Nôm: ngọc
Âm Hán Việt: ngọc, túc
Âm Pinyin:
Unicode: U+7389
Tổng nét: 5
Bộ: ngọc 玉 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình & hội ý
Nét bút: 一一丨一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 7

Dị thể 3

1/1

ngọc

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hòn ngọc