Có 1 kết quả:

pháp
Âm Nôm: pháp
Âm Hán Việt: pháp
Âm Pinyin:
Âm Quảng Đông: faat3
Unicode: U+73D0
Tổng nét: 9
Bộ: ngọc 玉 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一一丨一一丨一フ丶
Thương Hiệt: MGGI (一土土戈)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

pháp

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

pháp lang (men bóng)