Có 2 kết quả:

banbăn
Âm Nôm: ban, băn
Unicode: U+73ED
Tổng nét: 10
Bộ: ngọc 玉 (+6 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿲丿
Nét bút: 一一丨一丶ノ一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 4

Dị thể 4

1/2

ban

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ban ngày

băn

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

băn khoăn