Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+7455
Tổng nét: 13
Bộ: ngọc 玉 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一一丨一フ一丨一一フ一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 3

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

Hà (tên họ)