Có 1 kết quả:

thân
Âm Nôm: thân
Unicode: U+7533
Tổng nét: 5
Bộ: điền 田 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨フ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

thân

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

năm thân (khỉ)