Có 1 kết quả:

nam
Âm Nôm: nam
Unicode: U+7537
Tổng nét: 7
Bộ: điền 田 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一丨一フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 5

1/1

nam

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nam nữ