Có 2 kết quả:

lượctrước
Âm Nôm: lược, trước
Unicode: U+7567
Tổng nét: 11
Bộ: điền 田 (+6 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一丨一ノフ丶丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/2

lược

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sách lược

trước

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trước sau