Có 1 kết quả:

lưu
Âm Nôm: lưu
Unicode: U+7571
Tổng nét: 12
Bộ: điền 田 (+7 nét)
Nét bút: 一丨丨一フフ一丨フ一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

lưu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lưu lại