Có 5 kết quả:

ngânngấnngầnngẩnngằn
Âm Nôm: ngân, ngấn, ngần, ngẩn, ngằn
Unicode: U+75D5
Tổng nét: 11
Bộ: nạch 疒 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿸
Nét bút: 丶一ノ丶一フ一一フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

Dị thể 1

1/5

ngân

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

ngân nga

ngấn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngấn nước

ngần

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

tần ngần

ngẩn

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

ngẩn ngơ

ngằn

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

có ngằn có lớp