Có 1 kết quả:

đạo
Âm Nôm: đạo
Unicode: U+76DC
Tổng nét: 12
Bộ: mẫn 皿 (+7 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶丶一ノフノ丶丨フ丨丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/1

đạo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đạo tặc