Có 1 kết quả:

đinh
Âm Nôm: đinh
Unicode: U+76EF
Tổng nét: 7
Bộ: mục 目 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

1/1

đinh

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đinh sao (theo rình)