Có 1 kết quả:

độn
Âm Nôm: độn
Unicode: U+76F9
Tổng nét: 9
Bộ: mục 目 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一一フ丨フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/1

độn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đả độn (ngủ thiếp đi)