Có 1 kết quả:

phán
Âm Nôm: phán
Unicode: U+76FC
Tổng nét: 9
Bộ: mục 目 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 3

Dị thể 2

1/1

phán

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phán (mong mỏi): phán phúc (mong trả lời)