Có 2 kết quả:

mâumấu
Âm Nôm: mâu, mấu
Unicode: U+77DB
Tổng nét: 5
Bộ: mâu 矛 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: フ丶フ丨ノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 4

Dị thể 9

1/2

mâu

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xà mâu

mấu

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

mấu vào