Có 12 kết quả:

lãilạylấylẩylẫylẻlểlễlởilỡirẩyrẽ
Âm Nôm: lãi, lạy, lấy, lẩy, lẫy, lẻ, lể, lễ, lởi, lỡi, rẩy, rẽ
Tổng nét: 17
Bộ: kỳ 示 (+13 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶フ丨丶丨フ一丨丨一一丨フ一丶ノ一
Thương Hiệt: IFTWT (戈火廿田廿)
Unicode: U+79AE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: lễ
Âm Pinyin:
Âm Nhật (onyomi): レイ (rei), ライ (rai)
Âm Hàn: ,
Âm Quảng Đông: lai5

Tự hình 6

Dị thể 9

1/12

lãi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

được lãi, lời lãi

lạy

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

vái lạy

lấy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lấy chồng; lấy tiền

lẩy

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

run lẩy bẩy

lẫy

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lẫy lừng

lẻ

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lẻ loi

lể

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lể gai

lễ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đi lễ; lễ phép; đi lễ

lởi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xởi lởi

lỡi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xem Lễ

rẩy

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

run rẩy

rẽ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chia rẽ, rẽ tóc, đường rẽ