Có 1 kết quả:

ngung
Âm Nôm: ngung
Unicode: U+79BA
Tổng nét: 9
Bộ: nhụ 禸 (+5 nét)
Nét bút: 丨フ一一丨フ丨一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/1

ngung

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

Phiên Ngung (địa danh tỉnh Quảng Đông Trung Quốc)