Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+79C0
Tổng nét: 7
Bộ: hoà 禾 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丨ノ丶フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tú tài