Có 2 kết quả:

tây
Âm Nôm: tây,
Unicode: U+79C1
Tổng nét: 7
Bộ: hoà 禾 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

tây

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

riêng tây

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

riêng tư