Có 1 kết quả:

khoa
Âm Nôm: khoa
Unicode: U+79D1
Tổng nét: 9
Bộ: hoà 禾 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶丶丶一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

khoa

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

khoa thi