Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+79E8
Tổng nét: 10
Bộ: hoà 禾 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶ノ一丨一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ruộng sã (ruộng sạ)