Có 1 kết quả:

đòng
Âm Nôm: đòng
Tổng nét: 11
Bộ: hoà 禾 (+6 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丨ノ丶一丨一一丨丶
Thương Hiệt: HDGDI (竹木土木戈)
Unicode: U+79F2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

đòng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đòng đòng