Có 3 kết quả:

hoéthoẹthuyệt
Âm Nôm: hoét, hoẹt, huyệt
Unicode: U+7A74
Tổng nét: 5
Bộ: huyệt 穴 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丶丶フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 4

Dị thể 3

1/3

hoét

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đỏ hoét

hoẹt

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nói hoẹt ra

huyệt

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sào huyệt