Có 1 kết quả:

song
Âm Nôm: song
Unicode: U+7A97
Tổng nét: 12
Bộ: huyệt 穴 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Nét bút: 丶丶フノ丶ノ丨フノフ丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 11

1/1

song

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cửa song (cửa sổ)