Có 2 kết quả:

toantoán
Âm Nôm: toan, toán
Unicode: U+7B97
Tổng nét: 14
Bộ: trúc 竹 (+8 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿳
Nét bút: ノ一丶ノ一丶丨フ一一一一ノ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

toan

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

toan làm

toán

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tính toán