Có 2 kết quả:

sua
Âm Nôm: sua,
Unicode: U+7BD8
Tổng nét: 16
Bộ: trúc 竹 (+10 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丶ノ一丶ノフフ丨ノノフフ丨ノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 6

1/2

sua

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

se sua

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)