Có 1 kết quả:

soán
Âm Nôm: soán
Unicode: U+7C12
Tổng nét: 17
Bộ: trúc 竹 (+11 nét)
Hình thái: ⿱⿳
Nét bút: ノ一丶ノ一丶丨フ一一一一ノ丶ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

soán

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

soán đoạt, soán nghịch