Có 2 kết quả:

luồnthuần
Âm Nôm: luồn, thuần
Unicode: U+7D14
Tổng nét: 10
Bộ: mịch 糸 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ丶丶丶丶一フ丨フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

luồn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

luồn chỉ

thuần

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thuần thục; đơn thuần