Có 1 kết quả:

truý
Âm Nôm: truý
Unicode: U+7E0B
Tổng nét: 15
Bộ: mịch 糸 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ丶丶丶丶ノ丨フ一フ一丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

Dị thể 3

1/1

truý

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

truý (buộc dây thả xuống)