Có 5 kết quả:

bãibảybấybờibởi
Âm Nôm: bãi, bảy, bấy, bời, bởi
Unicode: U+7F62
Tổng nét: 10
Bộ: võng 网 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨丨一一丨一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 4

1/5

bãi

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bãi binh; bãi công

bảy

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bảy mươi

bấy

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bấy lâu

bời

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chơi bời; tơi bời

bởi

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bởi vì