Có 2 kết quả:

tộitụi
Âm Nôm: tội, tụi
Unicode: U+7F6A
Tổng nét: 13
Bộ: võng 网 (+8 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨丨一丨一一一丨一一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

tội

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bị tội, trọng tội; tội nghiệp, tội gì

tụi

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tụi bay