Có 4 kết quả:

bãibảybờibởi
Âm Nôm: bãi, bảy, bời, bởi
Âm Hán Việt: bãi,
Âm Pinyin: , , ba, bǎi, , ,
Unicode: U+7F77
Tổng nét: 15
Bộ: võng 网 (+10 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨丨一フ丶丨フ一一ノフノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 4

Dị thể 7

1/4

bãi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bãi binh; bãi công

bảy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bảy mươi

bời

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chơi bời; tơi bời

bởi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bởi vì