Có 2 kết quả:

la
Âm Nôm: la,
Unicode: U+7F85
Tổng nét: 19
Bộ: võng 网 (+14 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨丨一フフ丶丶丶丶ノ丨丶一一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 6

1/2

la

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thiên la địa võng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

đó là... lụa là