Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Unicode: U+7FBD
Tổng nét: 6
Bộ: vũ 羽 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: フ丶一フ丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vò võ

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

vũ mao, lông vũ