Có 1 kết quả:

dực
Âm Nôm: dực
Unicode: U+7FFC
Tổng nét: 17
Bộ: vũ 羽 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: フ丶一フ丶一丨フ一丨一一丨丨一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 4

Dị thể 8

1/1

dực

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bất dực nhi phi (không cánh mà bay)