Có 1 kết quả:

đam
Âm Nôm: đam
Unicode: U+8043
Tổng nét: 11
Bộ: nhĩ 耳 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨丨一一一丨フ丨一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

Dị thể 8

1/1

đam

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)