Có 1 kết quả:

nhiếp
Âm Nôm: nhiếp
Âm Hán Việt: chiệp, nhiếp, niếp, triệp
Âm Pinyin: niè, shè, , zhé, zhè
Unicode: U+8076
Tổng nét: 18
Bộ: nhĩ 耳 (+12 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨一一一一丨丨一一一一丨丨一一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 4

Dị thể 4

1/1

nhiếp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhiếp (nói thầm)