Có 2 kết quả:

domgiang
Âm Nôm: dom, giang
Unicode: U+809B
Tổng nét: 7
Bộ: nhục 肉 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ一一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

Dị thể 3

1/2

dom

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dom (phần cuối của trực tràng)

giang

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoát giang (lòi rom)