Có 1 kết quả:

bàn
Âm Nôm: bàn
Unicode: U+80A8
Tổng nét: 8
Bộ: nhục 肉 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ一一一一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

bàn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)