Có 3 kết quả:

anươnườn
Âm Nôm: an, ươn, ườn
Unicode: U+80FA
Tổng nét: 10
Bộ: nhục 肉 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ一一丶丶フフノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

Dị thể 1

1/3

an

Từ điển Trần Văn Kiệm

an (chất amine)

Từ điển Viện Hán Nôm

cá ươn

Từ điển Trần Văn Kiệm

nằm ườn