Có 1 kết quả:

sáp
Âm Nôm: sáp
Unicode: U+81FF
Tổng nét: 9
Bộ: cữu 臼 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: ノ一丨ノ丨一フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 8

1/1

sáp

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)