Có 3 kết quả:

xoáxả
Âm Nôm: xoá, , xả
Âm Hán Việt:
Âm Pinyin: shě, shè, shì
Âm Nhật Bản: yadoru
Âm Quảng Đông: se2, se3, se5
Unicode: U+820D
Tổng nét: 8
Bộ: thiệt 舌 (+2 nét)
Lục thư: tượng hình
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ丶一一丨丨フ一
Thương Hiệt: OMJR (人一十口)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 3

1/3

xoá

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

xoá đi, xoá tội

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xá gian (nhà tôi ở), quán xá, học xá

xả

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xả thân; bất xả (quyết chí)