Có 4 kết quả:

banbànbátbơn
Âm Nôm: ban, bàn, bát, bơn
Unicode: U+822C
Tổng nét: 10
Bộ: chu 舟 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノノフ丶一丶ノフフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/4

ban

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

bách ban (đủ cỡ)

bàn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bàn bạc

bát

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bát nhã (cần gạt tư tưởng bất chính)

bơn

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)