Có 1 kết quả:

phương
Âm Nôm: phương
Unicode: U+82B3
Tổng nét: 7
Bộ: thảo 艸 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨丶一フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 4

1/1

phương

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phương (thơm): phương thảo (cỏ thơm)