Có 4 kết quả:

rososồ
Âm Nôm: ro, so, , sồ
Unicode: U+82BB
Tổng nét: 10
Bộ: thảo 艸 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱⿹
Nét bút: ノフフ丨ノノフフ丨ノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/4

ro

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

rủi ro

so

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

so le, so sánh

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

vải sô

sồ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sồ sề