Có 1 kết quả:

nhiễm
Âm Nôm: nhiễm
Unicode: U+82D2
Tổng nét: 8
Bộ: thảo 艸 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨丨フ丨一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

nhiễm

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhẫm nhiễm (thấm thoát)